Montage en garantie

Hieronder vindt u de montagevoorschriften. Houd in gedachten dat het belangrijk is om aan deze voorschiften te voldoen om de garantie van 12,5 jaar te behouden.

Hartelijk dank voor uw interesse in het product Progelit, het gevelproduct dat nieuwe maatstaven zet in duurzaamheid en esthetica. Voor het meest optimale resultaat is het belangrijk deze verwerkingsvoorschriften en eigenschappen van Progelit goed in acht te nemen.
Toepassingsgebieden

Het Progelit programma bestaat uit een compleet scala aan gevelproducten. Daarbij moet u denken aan gevelschroten, boei- en dakrandprofielen met bijbehorende afwerklijsten en bevestigingsmaterialen.

Basismodellen:
• Schroot veer en groef met sponning werkend 140 mm
• Schroot veer en groef met velling werkend 200 mm
• Dakrandpaneel 30 x 200 mm
• Dakrandpaneel 30 x 300 mm
• Dakrandpaneel classic 30 x 300 mm
• Dekstuk/ boei 9 x 140 mm
• Sierlijst classic 9 x 70 mm
• Vlakke plaat 9 x 440 mm
• Diverse afwerklijsten en bevestigingsmiddelen

Producteigenschappen

Het Progelit heeft als basismateriaal het Medite Tricoya exterieurkwaliteit MDF, bekleed met een Renolit exterieurkwaliteit folie. De verlijming is op basis van Polyurethaan watervast.

Medite Tricoya:

Voor de productie van Tricoya wordt de door Accsys ontwikkelde technologie gebaseerd op het acetyleren van hout gebruikt. De fysieke eigenschappen van ieder materiaal worden bepaald door de chemische structuur ervan. Hout bevat een overvloed aan chemische groepen die vrije hydroxylen worden genoemd. Vrije hydroxylen absorberen water waardoor hout uitzet en bij verdamping weer krimpt. Door acetylatie worden deze hydroxylgroepen in het hout omgezet in Acetylgroepen. Dit wordt gedaan door het hout te laten reageren met azijnzuurhydryde dat afkomstig is uit azijnzuur. Hierdoor kan het hout veel minder water absorberen, wordt dimensiestabieler en is tevens onverteerbaar dus bijzonder duurzaam.

Het gehele proces is milieuvriendelijk, omdat deze acetylgroepen van nature al in de natuur voorkomen in planten en dieren. Dit resulteert in een eindproduct dat geen giftige stoffen toevoegt aan het milieu. Tevens is het hout afkomstig uit FSC® gecertificeerde bossen die duurzaam beheerd worden. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar: www.meditetricoya.nl.

Renolit MBAS folie exterieur of gelijkwaardig

Bedrukte folie in kleur met acrylaat topfilm voor optimale bescherming UV licht voor toepassing buiten. Deze folie bestaande uit meerdere lagen, biedt een optimale bescherming en is eenvoudig te reinigen.

Transport en opslag

De delen en/of pakken dienen altijd schoon, droog en met voldoende ondersteuning te worden getransporteerd en/of opgeslagen. Bij openen verpakking over de gehele lengte open snijden. Pas op dat u hierbij uw panelen niet beschadigd. Let op bij beschadigingen aan veer- en groefzijde in verband met de passing van de panelen.

Montagevoorschriften

• Controle. Alhoewel wij onze producten met de meeste zorg behandelen, dient u deze bij aankomst op de werkplek te controleren op onregelmatigheden zoals vervoerschade, productiefouten etc. Ook tijdens het montageproces adviseren wij u voor het monteren van een lengte het product visueel te controleren.

• Gebruik uitsluitend Progelit RVS platkopschroeven [PG rvs] voor het blind bevestigen van de schroten. Bij montage van lengtes langer dan 366 cm dient men 5 mm voor te boren.

• Progelit kan met normale houtbewerking gereedschappen verwerkt worden. Zagen bij voorkeur buiten i.v.m. zaagsel en stof.

• Tijdens en na de montage geen ladders en steigers tegen de Progelit panelen plaatsen.

• De montage van Progelit dient plaats te vinden op vlak, goed uitgelijnd regelwerk. De maximale toegestane regelafstand is h.o.h. 40 cm. De eerste regels vanaf de zijkant op maximaal 10 cm plaatsen. Daarbij moet een minimale doorlopende ventilatieruimte tussen de achterzijde van de Progelit delen en de achterconstructie van 20 mm worden aangehouden. Bij verticale montage een dubbel regelwerk toepassen. De ventilatieopening aan de onder- en bovenzijde moet minimaal 50 cm2 per strekkende meter bedragen. Onderzijde afwerken met geperforeerde hoekprofielen [artnr. PG 90]. Dit om ongedierte in de constructie te weren.

• Het Progelit heeft een zeer geringe uitzettingscoëfficiënt. Voor stuiknaden dient men slechts 1 mm per strekkende meter paneelruimte te houden voor de werking van het materiaal. Hierdoor zijn geen lelijke koppelprofielen noodzakelijk. Behandeling van kopse kanten is niet noodzakelijk. Achter de stuiknaden bostikband toepassen voor een optimale afvoer van eventueel regenwater.

• Naast de blinde bevestiging met onze RVS platkopschroeven is het ook mogelijk de gevelpanelen te verlijmen met onze Progé High Tack lijm. Als hulpmiddel hiervoor hebben we tweezijdig tape in ons programma [PB9]. Voor technische ondersteuning neem contact op met onze adviseurs.

• In verband met doorbuiging is het vereist de panelen goed te ondersteunen bij verplaatsing en montage.

• Onbehandelde zaagkanten zullen op den duur vergrijzen. Deze zijn, wanneer onwenselijk, eenvoudig met een verfsysteem te behandelen.

• Hulpprofielen gevelschroten [PG140 en PG200].
– Bij horizontale plaatsing het Progelit aluminium startprofiel [PG start].
– Bij verticale plaatsing het Progelit omrandingsprofiel [PG42] als startprofiel gebruiken. T.b.v. ontwatering enkele gaatjes in de onderzijde aanbrengen.
– Uitwendige hoek [PG80] in de afmeting 40 x 40 mm.
– Als omrandings-/eindprofiel [PG42] toepassen.
– Ventilatieprofiel geperforeerd zwart afmeting 28 x 90 mm [PG90].
– Platkopschroeven RVS [PG rvs] per doos 200 stuks.
– Superlijm High Tack 24 kokers per doos [Lijm 001].

vouwhoek

verticale montage

horizontale montage

• Hulpprofielen dakranden [PB200/PB300/PBC300].
– Vlakke plaat 9 x 440 mm voor bekleding onderzijde overstekken etc. [PB440].
– Sierlijst classic 9 x 70 mm met sponning [PBC70] i.c.m. dakrand classic.
– Dak-/trimprofiel [PB10] t.b.v. montage bovenzijde dakranden.
– Platkopschroeven RVS [PG rvs] per doos 200 stuks.
– Tweezijdig tape [PB tape] als hulpmiddel bij verlijmen.
– Superlijm High Tack 24 kokers per doos [Lijm 001].

Dakranddetail (Classic)

Behandeling

De Progelit gevelpanelen dienen aan de uiteinden altijd nagezaagd te worden i.v.m. haaksheid en oneffenheden in de folie. Ondanks dat de panelen van een beschermfolie zijn voorzien, de panelen niet over elkaar heen schuiven. Dit om krassen en/of beschadigingen te vermijden. De beschermfolie direct na montage van het paneel verwijderen i.v.m. visuele controle van het oppervlak. Bij houtdecors is een repeterend patroon aanwezig. Zorg er daarom voor dat u de panelen uit de diverse pakketten door elkaar verwerkt.

Onderhoud

De Progelit panelen hebben bijna geen onderhoud nodig. Een keer in de zoveel jaar kunnen ze eenvoudig schoon- gemaakt worden met water en een sopje. Gebruik hiervoor geen schurende zeep of oplosmiddelen. Voor hardnekkige vervuiling is een speciale reiniger beschikbaar [PBR]. Reiniging door middel van een hogedrukspuit is niet toegestaan.

Voor montageadressen bij u in de buurt kunt u contact met ons opnemen.

Garantie

Het Progelit Gevelsysteem wordt geproduceerd volgens de modernste technieken en gemaakt van de beste grondstoffen. Er wordt 12,5 jaar garantie gegeven tegen houtrot en schimmelaantasting van het Medite Tricoya basismateriaal en op de exterieur kleurfolie op basis van UV bestendigheid en oppervlaktebreuk. Indien binnen de gestelde termijnen het materiaal bovenstaande mankementen vertoont komt u in aanmerking voor herlevering of restitutie van de factuurwaarde van de aangetaste delen.

Procedure

Geconstateerde gebreken dienen binnen 14 dagen na constatering, voorzien van alle relevante projectinformatie [ locatie / verwerker / hoeveelheid / datum van aankoop en verwerking / aard van de gebreken en kopie factuur] aan Progé kenbaar te maken.

Gebreken of klachten m.b.t. Progelit waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht kunnen niet door Progé gehonoreerd worden. Progé houdt zich het recht voor ten allen tijde de klacht in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, zonder tussenkomst van derden, te willen zien en beoordelen. In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen vervangen dienden te worden, keert het eigendom van de vervangen Progelit delen terug naar Progé.

Uitsluitingen

De garantie heeft geen betrekking op schade / klachten welke voortvloeit uit ondeskundige verwerking en montage [zie montagehandleiding], mechanische beschadigingen, ondeskundig onderhoud en andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Progé liggen. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder dan de productaansprakelijkheid en aanwijzingen die Progé vastlegt t.a.v. verwerking en montage. Progé is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door Progé geleverde product zou kunnen leiden of werkelijk geleden zou hebben.